Wątek Podwójny/Double Warp

Janów woj. podlaskie, Warszawa, 2020 r./Janów (Podlaskie Province) and Warsaw, 2020

Czerpiąc z tradycyjnej sztuki Podlasia pracuję nad projektem, którego efektem jest cykl ozdobnych tkanin wykonanych w technice tradycyjnej dwuosnowowej. Motywem przewodnim są wzory roślinne, amorficzne, łączące się z symbolami kobiecości.

Tkaniny w formie i treści są współczesne, natomiast technika wytwarzania pozostanie wierna tradycji.

Jednym z głównych celów projektu jest przywrócenie pamięci o sztuce nieomal zapomnianej i nadanie jej aktualnej treści i wyrazu. Dlatego w ramach projektu niektóre ze stworzonych przeze mnie motywów tkackich, zostały umieszczone w sieci z możliwością ich udostępniania, kopiowania.

Inspiracją dla projektu jest artystka, projektantka, profesor warszawskiej ASP Eleonora Plutyńska, współzałożycielka spółdzielni zdobniczej „Ład”, która w Janowie na Podlasiu  odnajdywała zapomniane techniki tkackie i wspólnie z artystkami ludowymi tworzyła unikatowe tkaniny dwuosnowowe. Prof. Plutyńska stworzyła motywy tkackie , min. „Słoń’’, które przekazała tkaczkom by je odtwarzały a nawet kopiowały. Celem była edukacja, twórcze podejście do tkania.

Projekt powstał we współpracy z artystkami sztuki ludowej z Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie: Karoliną Radulską a także Ludgardą Sieńko.

Projekt współfinansowany ze środków na projekt artystyczny, badawczy dla młodych naukowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

„Projekt zrealizowano  w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Kultura w sieci”

mkidn_01_cmyk

Drawing from the traditional art of the Podlasie region, I am working on a project which is going to result in a cycle of textiles weaved in the traditional double warp technique. The main theme is botanical and amorphous motifs connected with symbols of womanhood.

The textiles are contemporary in their form and content, but the weaving technique remains faithful to tradition.

One of the main objectives of the project is to bring back memory of this almost forgotten art and make its content and message up to date. Thus, some of the weaved motifs which I made within the framework of the project have been made available online to be posted or reproduced.

The inspiration for my project is Eleonora Plutyńska — an artist, designer, Warsaw Academy of Fine Arts Professor, and co-founder of the Order Ornamental Cooperative, which in Janów in the Podlasie region rediscovered forgotten weaving techniques and made unique double-warped fabrics in cooperation with folk artists. Professor Plutyńska created weaving patters, for instance, one called “Elephant,” which she handed to the female weavers for recreation or even copying. The objective was education and a creative approach to weaving.

The project was created in cooperation with folk artists from the Double Warp Society in Janów: Karolina Radulska and Ludgarda Sieńko.

The project has been realized as part of the Culture Online fellowship program of the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

P113038211
rys1n
P1130507n
P1130492n
P1130485nn