Zrzut ekranu 2016-01-15 (godz. 14.27.09)

rzut xx1

Infantile hematology

Książka artystyczna, o pięciu wyrazach: ciało, przestrzeń, czerwień, rytm, komórka; 2008.
Wystawa indywidualna, Galeria XXI, Warszawa, 2009

Książka o pięciu wyrazach

ciało, przestrzeń, czerwień, rytm, komórka

Poprosiłam bliskich mi ludzi o wypowiedzi

Co dla Ciebie oznaczają powyższe hasła?

Samej sobie również zadałam to pytanie.

W odpowiedzi stworzyłam serię kolaży.

Książka składa się z wypowiedzi bliskich mi ludzi, oraz własnych wypowiedzi wizualnych.

 

Infantile Haematology

Art book about five words: body, space, red, rhythm, cell; 2008. 
Individual exhibition, XXI Gallery, Warsaw, 2009.

I asked my family and friends for comments on what those words meant to them;

I asked myself that question too, and in response I created a series of collages.

This book consists of my friends and family’s statement and my visual expression.