MALARSTWO / PAINTINGS

Przykładowe prace z lat 2007- 2012 / Examples of works from the years 2007- 2012
IMG_6582www

veb

Wystawy posympozyjna GUCIO ZACZAROWANY z okazji 100-lecia urodzin Czesława Miłosza, galeria Pamėnkalnio Wilno.

W wystawie wzięli udział zaproszeni do projektu artyści z Polski i Litwy. Kuratorem ze strony polskiej był Krzysztof Stanisławski, ze strony litewskiej Arvydas Žalpys.

Artyści: Sylwester Ambroziak (Warszawa), Zbigniew Maciej Dowgiałło (Warszawa), Jonas Gasiūnas (Vilnius), Jonas Jurčikas (Vilnius), Justyna Kabala (Warszawa), Eglė Karpavičiūtė (Vilnius), Eliza Proszczuk ( Warszawa), Airida Rekštytė (Kaunas), Marta Sala (Kraków), Eglė Ulčinskaitė (Vilnius)

Prace na wystawie zostały stworzone podczas pleneru w Połądze, który poprzedził wystawę. Inspiracją był wiersz Czesława Miłosza pt: „Gucio zaczarowany”

mwww
3-bez-tytułu,-100x160,-olejwww
ok1www

Exhibition  GUCIO ENCHANTED on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Czeslaw Milosz, gallery Pamėnkalnio Vilnius.
In the exhibition was attended by Polish and Lithuanian artists

The curator of the Polish Krzysztof Stanislawski, from the Lithuanian Arvydas Žalpys.

Artists: Sylwester Ambroziak (Warsaw), Zbigniew Maciej Dowgiałło (Warsaw), Jonas Gasiūnas (Vilnius), Jonas Jurčikas (Vilnius), Justyna Kabala (Warsaw), Eglė Karpavičiūtė (Vilnius), Eliza Proszczuk ( Warsaw), Airida Rekštytė (Kaunas), Marta Sala (Cracow), Eglė Ulčinskaitė (Vilnius)

The works on exhibition were created during the plein air in Palanga that preceded the exhibition. The inspiration was a poem by Czeslaw Milosz entitled „Gucio enchanted

veb8

Wystawy indywidualna, „Widzisz tyle ile chcesz”, Galeria Promocyjna Warszawa, rok 2011

Individual Exhibition, ” You see as much as you want, to see” Promotion Gallery Warsaw, 2011

1without-titlewww
veb9
veb10
without-title3-35x45
1www2 100x160olej
5-bez-tytułu1,-100x160,-olejwww
okwww