NIECH SIĘ SPEŁNI/ “LET IT COME TRUE

Obiekty: dwa wyszywane obrusy, dokumentacja wideo, (warsztaty odbyły się w lipcu 2016),
Wystawy: CLZ Białystok, Centrum Pomocy Bliźniemu, Monar-Markot, Warszawa 2016
Objects: two embroidered tablecloths, video documentation, 2016.
Exhibitions: Ludwik Zamenhof Center in Białystok, “Monar–Markot” Rehab Centre in Warsaw 2016.
dsc00672

“Niech się spełni” to rodzaj refleksji nad znaczeniem życzenia jako takiego; próba odnalezienia takiego życzenia; proces, który przybliża do jego zmaterializowania się. Wyszywanie życzenia na tkaninie to jakby “programowanie” siebie – dawanie sobie szansy, by życzenie się spełniło, zapamiętywanie jego treści, sensu poprzez mozolne działanie. Jak powiedział jeden z uczestników spotkania: “To są nasze spotkania przy wspólnym obrusie”.

Uczestnikami projektu „Niech się spełni” były osoby z Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zaczerlanach – Stowarzyszenia MONAR. W ramach projektu odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy przy wspólnym obrusie, wyszywali swoje życzenia.

„Niech się spełni“ jest częścią dużego projektu MONART, zainicjowanego przez artystów chcących wesprzeć podopiecznych Stowarzyszenia Monar w ich walce z uzależnieniem.

 

Art project carried out at the MONAR drug rehab centre in Białystok. 

The participants (patients) embroidered wishes for themselves on tablecloths. Most of them wished for love, as embroidered on the second tablecloth.

“Let it come true” is a part of the MonART project initiated by artists, with the objective to support MONAR patients in their recovery.

dsc00641
1dsc00539
dsc00647
mdsc00609
dsc05080