plakat maly

parol!

Projekt PAROL! jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym jednocześnie w jednostkach penitencjarnych na terenie kilku krajów – Belgii, Grecji, Włoch, Serbii i Polski. Część polska projektu powstała dzięki zaangażowaniu Fundacji Sławek, środkom Komisji Europejskiej w ramach Programu Kultura 2007–2013 oraz porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie.

PAROL! zakłada współpracę i komunikację pomiędzy światem ludzi skazanych a światem zewnętrznym. Funkcję mediatorów pełnią tu zaś artyści i arteterapeuci.

Seria działań i poświęcona im wystawa Widzenia stara się przekroczyć opozycję – wolność kontra przymusowa izolacja. Jest połączeniem kilku różnorodnych form aktywności artystycznej, które sytuują ją na pograniczu sztuk audiowizualnych, teatru, terapii i debaty publicznej. Do współpracy zostało zaproszonych sześcioro artystów: Marcin Góralski, Eliza Proszczuk, Katya Shadkovska, Monika Skierś, Kamila Szejnoch i Krzysztof Żwirblis.

Organizator projektu: Fundacja „Sławek”

Kurator/Koordynator: Eliza Proszczuk

PAROL!

PAROL! is an international project realized in prison units in a number of countries – Belgium, Greece, Italy, Serbia and Poland. The Polish part of the project could be implemented thanks to the Sławek Foundation, funds of European Commission within the framework of the 2007–2013 Culture program and also assistance of Regional Inspectorate of Penitentiary System in Warsaw.

PAROL! Establishes cooperation and communication between the world of convicts and the“normal” world, where the function of mediators is performed by artists and art therapists.

A series of activities and the exhibition Widzenia attempt to get over the contradiction –freedom versus compulsory isolation. It consists of various forms of artistic expression, and can be situated on a border of audiovisual art, theatre, therapy and public debate.

Six artists were invited to take part in the programme: Marcin Góralski, Eliza Proszczuk, Katya Shadkovska, Monika Skierś, Kamila Szejnoch and Krzysztof Żwirblis.

Organizer: Fundation „Slawek”

Curator /Coordinator: Eliza Proszczuk