P1110853
P1110871
kartka

Obrus – dziennik

Obiekt, dokumentacja wideo, 2014.

Obrus to ważny element dzieciństwa – dziecko patrzy na obrus zwisający ze stołu, przy którym siedzą dorośli. Dziecko brudzi obrus, za co dostaje naganę. Na obrusie zostawiamy ślady, które potem czyszczą nasi opiekunowie.

Obrusem nazwałam bardzo duży arkusz papieru, który rozłożyłyśmy na stole, przy którym wspólnie usiadłyśmy. Zadałam skazanym kilka pytań, na które miały udzielić odpowiedzi, pisząc na kartce lub mówiąc.

Jak się teraz czuję?

Czy więzienie powoduje ze staję się lepszym człowiekiem?

Co z robić by więzienie pomogło mi się stać lepszym człowiekiem, co musiało by się zmienić?

Jakie mam plany na przyszłość?

Wspomnienia z dzieciństwa?

Jaka jestem?

Nasze spotkania przy tym „obrusie” odbywały się przez miesiąc, raz w tygodniu. Każde z nich trwało około dwóch godziny. Skazane pisały i opowiadały. Dyskutowałyśmy. Efektem tych spotkań jest kartka zapełniona wypowiedziami skazanych, a także video z zapisem tych spotkań.

 

TABLECLOTH – DIARY

Object, video documentation, 2014.

This work was is a result of the artist’s meetings with the inmates from the maximum-security ward of the Warsaw-Grochów Jail in 2014.

A tablecloth is an important element of childhood — the child looks at the tablecloth hanging from the table at which sit the adults. The child soils the tablecloth, for which it is then reproached. As children, we leave stains on the tablecloth, which are then removed by our caretakers.

The tablecloth was a very large sheet of paper, which we spread on the table. I asked the inmates several questions, which they were supposed to answer.

How do I feel now?

Is prison making me a better person?

What are my future plans?

What childhood memories do I have?

Who am I?

The inmates wrote and talked. We also held discussions. Our meetings at that ‘tablecloth’ continued for a month, once a week.

The effect was a piece of paper (the tablecloth) with the inmates’ statements and a video documentation.