poczekalnia_A1_plakat.indd

POCZEKALNIA 

Projekt,  przestrzeń publiczna
Eliza Proszczuk, Kamila Szejnoch
współpraca Paulina Tumiel
Organizator Fundacja „Sławek”

Rewitalizacja więziennej poczekalni według projektu skazanych z Oddziału Zamkniętego, Areszt Śledczy Warszawa Grochów, listopad 2015

Projekt „Poczekalnia” skupia swoją uwagę na wnętrzu pomieszczenia, w którym spędzają czas rodziny skazanych kobiet w oczekiwaniu na widzenie. Wnętrze jest ciasne i przygnębiające, dlatego pojawił się pomysł aby je ulepszyć i w minimalnym chociaż stopniu przystosować do potrzeb czekających. Pomysł zakłada zaangażowanie skazanych kobiet w proces projektowy, co ma wymiar gestu ze strony osadzonych w kierunku „zaproszonych gości”.

WAITING ROOM

Eliza Proszczuk, Kamila Szejnoch Cooperation: Paulina Tumiel Organiser: “Sławek” Foundation

Public space project, revitalisation of a prison waiting room as designed by the inmates, 2015.

This project focuses on the interior of the waiting room where families of the female inmates wait for their visits. The room is small and depressing, which is why we came up with an idea to adapt the interior (at least to some extent) to the needs of the people waiting to see their relatives.

The project engages the convicted women in the designing process, which in itself is a gesture towards the “invited guests.”

P1040966

Więzienna poczekalnia- miejsce, w którym przebywają rodziny, znajomi skazanych w oczekiwaniu na widzenie z nimi.

A prison waiting room, the place where the  family and  friends of the convicted wait before a seeing.

p2
p4
p3
10

Zastany stan wnętrza więziennej poczekalni.

 A fragment of the interior of the waiting-room before the revitalisation.

P1090045

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Elizę Proszczuk, Kamilę Szejnoch, Paulinę Tumiel. Zajęcia rozpoczęły się teoretycznym wstępem, przygotowanym przez projektantów wnętrz, którzy opowiedzieli i pokazali na czym polega ich praca i jakimi metodami osiągnąć można pożądane efekty funkcjonalne i estetyczne. Następnie warsztaty przeszły w fazę praktyczną, gdzie uczestniczki miały za zadanie zaproponować wygląd poczekalni i zaprezentować swoje pomysły w formie kolaży i rysunków. Propozycje mogły mieć formę „życzeniową”, jednak docelowo efektem pracy miał być możliwy do realizacji projekt przestrzeni poczekalni. Powstał on na zasadzie wyboru najciekawszych pomysłów i grupowego kompromisu.
Wizualizacja i szczegółowe rozwiązania powstały z pomocą projektantów wnętrz, a sam projekt właśnie został wcielony w życie dzięki środkom finansowym i zaangażowaniu: Fundacji „Sławek”, Aresztu Śledczego Warszawa Grochów

The workshops were conducted by Eliza Proszczuk and Kamila Szejnoch. They started with a theoretical introduction prepared by interior designers Jarosław Malicki and Paulina Tumiel, who presented the arcana of their profession and possible methods of dealing with ‘difficult’ spaces. Then the workshop went entered its practical phase, when the participants were asked to give a new look to the waiting room and present it in a form of collages and drawings. The ideas could have a ‘wishful–thinking’ form, however, the final objective was to prepare a feasible design. The final outcome draws on the best ideas and is a result of a group compromise. 

The interior designers prepared the visualization and detailed solutions, and the inmates’ compromise design was put into practice.

1ok
3bez zieleniwww

The same fragment as seen in a computer visualisation (the inmates’ design).

The final real effect after the revitalisation.

20151201_123208
2bez zieleniwww
9w
1bez zieleniwww
IMG_7961