Wystawa zbiorowa, międzynarodowa „Transfert”, Galeria Studio, Warszawa
Tytuł pracy pracy „Ziarno”, Projekcja wideo

16.09 – 17.11.2019

Artysci biorący udział w wystawie : Teodor Ajder, Katy Bentall, Hubert Czerepok, Christina Dimitriadis, Louisa Gouliamaki, Anton Ginzburg, Koji Kamoji, Agnieszka Kurant, Sehar Mapara, Jadwiga Maziarska, Paweł Mościcki, Ghenadie Popescu, Eliza Proszczuk, Erna Rosenstein, Tomasz Szerszeń, Laura Waddington, Wiktoria Wojciechowska

Tematem wystawy Transfert w Galerii Studio w Warszawie jest migracja i wygnanie. Jej tytuł konotuje utratę języka i niemożność określenia swej tożsamości lub pochodzenia. Motywem przewodnim wystawy jest wyspa, ruchomy horyzont, nieostrość widzenia, Morze Śródziemne jako granica między śmiercią a przetrwaniem. „Transfert” to ruch – ludzi i rzeczy – w sytuacji wstrząsów spowodowanych konfliktami zbrojnymi, klęskami ekonomicznymi, rosnącymi reżimami autorytarnymi i nacjonalizmami, zachwianiem ekologicznej równowagi, opresją wobec kobiet. Wystawa mówi też o przemieszczeniach wewnątrz dzieła sztuki: ruchu danych, przełamywaniu struktur, wymianie kodów. Jej mottem wizualnym jest obraz Jadwigi Maziarskiej Transfert, który można traktować jako metaforę przekazu:
biologicznego, językowego i artystycznego.

proszczuk_2a
proszczuk_2b
proszczuk_2c