Bez Tytułu / Without Title

Krew. Łączy i dzieli – wystawa czasowa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2017/2018 

Blood: Uniting & Dividing – a temporary exhibition

POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017/2018

krew_laczy_i_dzieli_muzeum_polin_fot-m-starowieyska_4-1
22792463_10155817624661419_1148587968505115655_o

Bez tytułu, 2017

haft na błonach jagnięcych,

Praca stworzona na potrzeby wystawy Krew. Łączy i dzieli

Praca dotyka sfery profanum związanej z krwią menstruacyjną. Pojęcie czystości i nieczystości, jednoczesnego uświęcenia i odrzucenia kobiety, artystka odnosi do żydowskiej tradycji czystości rodzinnej i związanego z nią stanu nida (oddzielenia). Eliza Proszczuk wykonała sukienkę z błon jagnięcych. Symbolika zastosowanego materiału buduje złożoną treść pracy na poziomie emocjonalnym, intelektualnym i sensorycznym. Zamknięta w gablocie, nabiera charakteru osobistego artefaktu.

Untitled, 2017

embroidery on lamb bladders

Work created for the exhibition Blood: Uniting and Dividing

The work touches on the profane sphere related to menstrual bleeding. The artist sets the notions of purity and impurity, at once the sanctification and rejection of a woman, in relation to the Jewish tradition of family purity and the state of niddah (separation). Eliza Proszczuk has made the dress out of lamb bladders. The symbolism of the material builds the complex imagery of the work

on the emotional, intellectual, and sensory levels. Enclosed inside a cabinet, the dress becomes

a personal artefact.

22555144_10155817624636419_20997342177291295_n