spacer1

Dziewczyny z zamku

 CSW Zamek Ujazdowski, Projekt Room, Warszawa 2014

„Dziewczyny z Zamku” to część dużego, realizowanego od 2012 roku projektu Elizy Proszczuk.

Praca powstała podczas spotkań skazanych z artystką na Oddziale Zamkniętym w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów

„Zamek” to z jednej strony określenie zakładu karnego o zaostrzonym rygorze, ciężkiego więzienia, w którym artystka realizowała swój projekt. Z drugiej natomiast strony jest to rodzaj budowli, w której projekt ten jest prezentowany.

IMG_1887
12380848_1212409338774920_1059454983_o
1

Projekt Elizy Proszczuk wydarza się przede wszystkim, ale nie tylko, w przestrzeni między zniewoleniem a wolnością, izolacją a uczestnictwem we wspólnym działaniu, dojrzałością a dzieciństwem oraz ograniczeniem wolności ekspresji a swobodą jej praktykowania. Stanowi on również wprowadzenie do przestrzeni refleksji i dyskusji o roli sztuki i artystów w działaniach resocjalizacyjnych i ich skuteczności, a także do przestrzeni refleksji i dyskusji o „kulturze jako więzieniu”, zarówno w aspekcie społecznym, jak i symbolicznym, oraz, w szczególności, o sztuce, zarówno w jej aspekcie wyzwalającym, dopuszczającym, nawet mimo zniewolenia, uwięzienia i izolacji, do przestrzeni wolności, jak i w jej aspekcie opresyjnym, uniemożliwiającym dostęp do niej.

Na wystawę, prezentującą projekt artystki, składają się cztery obrazy filmowe – dwie wideoprojekcje oraz dwa filmy wideo – oraz obiekty: kostiumy z zabawek i zabawki wykonane przez uczestniczki projektu.
Marek Goździewski

Autorka projektu „Dziewczyny z Zamku”: Eliza Proszczuk
Zdjęcia: Jacek Taszakowski, Eliza Proszczuk, Julia Krywicz
Montaż Marcin Goralski
Reżyseria: Eliza Proszczuk
Serdeczne podziękowania dla głównych bohaterek projektu: Małgorzaty, Elżbiety i Moniki

GIRLS FROM THE CASTLE

Individual exhibition, project room, Centre for Contemporary Art, Warsaw, 2014.

This work is a result of my meetings with the inmates from the maximum-security ward of the Warsaw-Grochów Jail. The project comprises three films: two video projections and one film as well as objects: costumes made of toys and toys made by the project’s participants (military uniforms with sewn on toys), 2012–2014.

The word ‘castle’ in the project’s title signifies, on the one hand, the setting of the maximum–security prison, wherein the artist implemented her project. On the other hand, it refers to the structure where the project was presented.

“Girls from the Castle” talks about three young girls convicted of felonies and detained in a maximum-security prison.

Through their participation in the project, the project’s participants, deep at heart, remain princesses from a beautiful castle, waiting for their prince.

“Eliza Proszczuk’s project happens primarily, but not exclusively, in the space between imprisonment and freedom, between isolation and participation in collective activity, between maturity and childhood, as well as limitation in the expression of freedom and the freedom to practice it.

This project also undertakes to enter the space of reflection and discussion on the role of art and artists in social rehabilitation and their effectiveness, as well as into the space of reflection and discussion on “culture as prison,” both in the social and the symbolic aspect, and particularly on art’s liberating aspect and its provision of access

— even despite captivity, imprisonment, or isolation — to the sphere of freedom, as well as its oppressive aspect that prevent access to it.”

Curator Marek Gozdziewski

The author of the project: Eliza Proszczuk

Photos: Jacek Taszakowski, Eliza Proszczuk, Julia Krywicz

Assembly: Marcin Goralski

Directed by: Eliza Proszczuk

Many thanks to the project’s protagonists: Małgorzata, Elżbieta, and Monika

4
7